شرکت مهندسی

پاک پساب اقلیم

پاک پساب اقلیم

شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم با رویکردی نوین و بینشی جامع از وضعیت منابع آبی کشور ایران و با تمرکز بر تعریف منابع جدید و روش های بهینه و صحیح مصرف آب، تلاش میکند گام هایی هر چند کوچک در جهت مدیریت مصرف آب کشور عزیزمان ایران بردارد. این رویکرد، حاصل حضور کادری دانشگاهی و دغدغه مند و آگاه از چالش ها و مسائل موجود در حوزه حیاتی آب، در این مجموعه مهندسی می باشد.

 

پکیج های تصفیه

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

اطلاعات بیشتر
333

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

اطلاعات بیشتر
111

پکیج تصفیه آب خاکستری

اطلاعات بیشتر

پکیج چربی گیر DAF

اطلاعات بیشتر

آخرین مقالات