فاکتورهای آلودگی تعیین کننده در تصفیه فاضلاب

شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم

(مورد تایید کارگروه تخصصی محیط زیست و اقتصاد چرخشی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری)

فهرست مطالب

شاخص آلودگی فاضلاب
فاکتورهای آلودگی تعیین کننده در تصفیه فاضلاب

آلودگی فاضلاب ها بیشتر به واسطه وجود مواد آلی در آنها نمودار می شود. مواد آلی موجود در فاضلاب ها ناپایدار بوده و می توان آنها را به کمک اکسیژن دهی و اکسیداسیون تبدیل به نیتریت ها و فسفات ها و غیره کرده و سپس به صورت ته نشین کردن از فاضلاب جدا نمود. تبدیل نامبرده که در ضمن آن مواد ناپایدار آلی تبدیل به مواد پایدار معدنی می گردند، اساس کار و هدف ایجاد پالایشگاه های فاضلاب را در شهر ها تشکیل می دهند. برای نشان دادن درجه آلودگی، شاخص هایی را رد فاضلاب اندازه گیری می کنند.

بسته به اندازه این شاخص ها، مراحل تصفیه می‌تواند متفاوت انتخاب شود. در آزمایش های تعیین درجه آلودگی معمولا به جای اینکه مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب را اندازه گیری کنند، مقدار اکسیژن لازم برای اکسیداسیون مواد نامبرده را اندازه گیری کنند. در آزمایش تعیین درجه آلودگی فاضلاب نمی توان تمام اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد اکسیدپذیر در فاضلاب را اندازه گیری نمود و لذا اجبارا باید از زوش های تقریبی نمود. در ادامه همراه ما باشید تا با شاخص آلودگی فاضلاب بیشتر آشنا شوید.

شاخص های آلودگی فاضلاب

در این قسمت مهمترین شاخص آلودگی فاضلاب را بررسی می‌نمایید:

تعیین مقدار BOD فاضلاب

از جمله موجودات زنده در فاضلاب دو گروه باکتری هستند که به تصفیه فاضلاب کمک می کنند. گروه نخست باکتری های هوازی هستند که اکسیژن محلول در فاضلاب را جذب می کنند و مواد آلی را یا به صورت تغذیه و یا به وسیله ترشح دیاستازهایی اکسید نموده و به ترکیبات پایدار معدنی تبدیل می کنند. در این فعل و انفعالات گاز CO2 تولید و باکتری ها افزایش می یابند. گروه دوم باکتری های بی هوازی هستند که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه نمک های موجود در فاضلاب به دست آورده و آنها را احیا می کنند. کار این باکتری ها توام با ایجاد گازهایی مانند اسید سولفوریک و متان بوده و لذا این فرایند هنراه با تعفن می باشد.

تعیین BOD فاضلاب عبارتست از تعیین مقدار اکسیژن لازمی که باید به فاضلاب داده شود تا باکتری های هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نموده و به مواد پایدار نظیر نمک های معدنی تبدیل سازند. لذا مقدار BOD فاضلاب در زمان های مختلف تغییر می کند. این تغییرات نه فقط به غلظت مواد آلی فاضلاب بلکه به میزان فعالیت باکتری ها، درجه گرما و شدت درهمی فاضلاب نیز بستگی دارد.

[ux_image id=”1466″]

تعیین مقدار COD

در این روش برای اکسیداسیون مواد آلی و مواد اکسیدپذیر دیگری که در فاضلاب یافت می شود از اکسید کننده های قوی مانند پر منگنات، پتاسیم و دی کرومات پتاسیم استفاده می شود. در صورتی که از پرمنگنات استفاده شود وزن اکسیژن در حدود 0.25 وزن پرمنگنات پتاسیم می باشد. عمل اکسیداسیون در صورت استفاده از دی کرومات پتاسیم به علت قوی تر بودن آن بیشتر انجام می گیرد.

کاربرد مواد اکسید کننده برای تعیین شاخص  آلودگی فاضلاب خیلی آسان تر از روش BOD می باشد ولی باید توجه نمود که بسته به نوع ماده اکسیدکننده مصرفی ممکن است تمام مواد آلی فاضلاب به ویژه مواد پاک کننده صابون ها با این روش کاملا اکسید نشوند و لذا دقت این روش گم است و تنها برای مقایسه این فاضلاب ذر مراحل گوناگون تصفیه به کار میروند. محلولی از دی کرومات پتاسیم و اسید سولفوریک نتایج دقیق تی را داده و خیلی نزدیک تر به مقادیر تئوری اکسیژن مورد لزوم می باشد.

علاوه بر مواد اکسید کننده نامبرده از کلر نیز می توان برای تعیین شاخص آلودگی فاضلاب استفاده نمود. برای اکسیداسیون کامل فاضلاب های خانگی تازه، مقدار کلر لازم حدود 2 تا 5 گرم برای هر نفر در شبانه روز می باشد.

اگر نیاز ب تصفیه فاضلاب دارید میتوانید به صفحه پکیج تصفیه فاضلاب شرکت پاک پساب اقلیم مراجعه کنید.

تعیین TOC

شاید سوال شما هم باشد که toc چیست و چگونه تعیین آلودگی فاضلاب را مشخص می‌کند؟ در این روش ترکیب های کربن دار موجود در فاضلاب اندازه گیری می شود. برای این کار باید فاضلاب را تا سر حد سرخ شدن سوزانید و گاز کربنیک تولید شده را اندازه گیری نمود.

تعیین مقدار مواد معلق در فاضلاب

 مواد معلق در فاضلاب قسمتی از کل مواد خارجی موجود در آن می باشد که تعیین آن برای پیش بینی مقدار لجن حاصل از تصفیه فاضلاب اهمیتی ویژه دارد. مقدار مواد معلق به دو صورت ته نشینی پذیر و ته نشینی ناپذیر در فاضلاب یافت می شوند. از نظر جنس نیز مواد معلق یا دارای منشا آلی هستنپ و لذا ناپایدار می باشند و یا منشا معدنی داشته و پایدارند.

تعیین اکسیژن محلول

مقدار اکسیژن محلول موجود در فاضلاب شهری نمایشگر قدر تصفیه طبیعی و خود به خودی آن می باشدو وجود اکسیژن محلول در فاضلاب موجب فعالیت باکتری های هوازی و جلوگیری از فعالیت باکتری های بی هوازی و در نتیجه مانع از تولید بوهای ناخوشایند می گردد. لذا کوشش می شود که مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب از 1.5 میلی گرم در لیتر کمتر نگردد. این موضوع در استخر های هوادهی فاضلاب بسیار حائز اهمیت می باشد.

اندازه گیری اکسیژن محلول با کمک وارد نمودن برخی از ترکیبات منگنز که قدر تجزیه با اکسیژن آنها سریع و زیاد است در نمونه فاضلاب مورد آزمایش انجام گرفته  و وزن اکسیژن جذب شده توسط آن  معیار این اندازه گیری است.

برگرفته از کتاب تصفیه فاضلاب م. منزوی

تعیین مقدار مواد معلق در فاضلاب

مواد معلق در فاضلاب قسمتی از کل مواد خارجی موجود در آن می باشد که تعیین آن برای پیش بینی مقدار لجن حاصل از تصفیه فاضلاب اهمیتی ویژه دارد. مقدار مواد معلق به دو صورت ته نشینی پذیر و ته نشینی ناپذیر در فاضلاب یافت می‌شوند. از نظر جنس نیز مواد معلق یا دارای منشا آلی هستند و لذا ناپایدار می باشند و یا منشا معدنی داشته و پایدارنتعیین اکسیژن محلول

شاخص آلودگی فاضلاب چگونه انجام می‌شود؟ مقدار اکسیژن محلول موجود در فاضلاب شهری نمایشگر قدر تصفیه طبیعی و خود به خودی آن می باشدو وجود اکسیژن محلول در فاضلاب موجب فعالیت باکتری های هوازی و جلوگیری از فعالیت باکتری های بی هوازی و در نتیجه مانع از تولید بوهای ناخوشایند می گردد. لذا کوشش می شود که مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب از 1.5 میلی گرم در لیتر کمتر نگردد. این موضوع در استخر های هوادهی فاضلاب بسیار حائز اهمیت می باشد.

اندازه گیری اکسیژن محلول با کمک وارد نمودن برخی از ترکیبات منگنز که قدر تجزیه با اکسیژن آنها سریع و زیاد است درنمونه فاضلاب مورد آزمایش انجام گرفته  و وزن اکسیژن جذب شده توسط آن  معیار این اندازه گیری است.

جمع بندی

در این بلاگ، روش هایی که برای تعیین شاخص آلودگی فاضلاب مورد اسفاده قرار می‌گرفت، بررسی شد. شاخص آلودگی فاضلاب، در زمانی که قصد تهیه پکیج تصفیه فاضلاب ، برای یک منطقه را داشته باشید، مهم واقع می‌شود و لازم است با این معیارها، برای جمع آوری یک سیستم تصفیه فاضلاب، اقدام نمود.

برگرفته از کتاب تصفیه فاضلاب م. منزوی

برای ثبت امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp WhatsApp
حساب کاربری من