تصفیه فاضلاب پرورش ماهی و شیلات چگونه است؟

شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم

(مورد تایید کارگروه تخصصی محیط زیست و اقتصاد چرخشی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری)

فهرست مطالب

تصفیه فاضلاب پرورش ماهی

فهرست مطالب

تصفیه فاضلاب پرورش ماهی و شیلات چگونه است؟

گسترش پرورش ماهی و لزوم توسعه پایدار آن با معیارهای زیست محیطی، نیاز به مطالعه آثار نامطلوب احتمالی این صنعت دارد. از جمله این مضرات، ورود فاضلاب های تصفیه نشده ناشی از مزارع پرورش ماهی به آب های سطحی از جمله رودخانه ها می باشد که باعث مشکلات زیست محیطی زیانباری در اکوسیستم های آبی باشد.تصفیه فاضلاب پرورش ماهی سبب جلوگیری از ورود این پساب ها می‌شود

پساب حاصل از فاضلاب پرورش ماهی

لزوم تصفیه فاضلاب پرورش ماهی

 نتایج بررسی پساب حاصل از تصفیه فاضلاب پرورش ماهی حاکی از آن است که ، غلظت BOD، NO3 و  PO-4در فاضلاب پرورش ماهی بسیار زیاد می باشد. مضاف به اینکه، غلظت DO کاهش قابل ملاحظه ای پیدا می کند که می تواند به دلیل افزایش مصرف اکسیژن آب در این استخرهای پرورش ماهی باشد. همچنین استفاده از مواد شیمیایی در فعالیت های آبزی پروری برای تقویت و بهبود تولید آبزی پروری به دلیل تقاضای بالای جمعیت جهانی ضروری است. با این حال، صنعت آبزی پروری با بقایای شیمیایی، اثرات منفی بر انسان و گونه های آبزی دارد و به طور مداوم چالش های جدی را نمایان می کند. حتی زمانی که مواد شیمیایی  و رسوبات آن در غلظت های پایین در محصولات آبزی پروری وپساب  شناسایی شوند، برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک هستند.

لزوم تصفیه فاضلاب پرورش ماهی

مزایای تصفیه فاضلاب پرورش ماهی

  • کاهش 95 درصدی BOD از فاضلاب 
  • کاهش 90 درصدی نیترات ها و فسفات ها
  • قابلیت استفاده مجدد از آب خروجی در استخرهای پرورش ماهی
  • قابلیت استفاده مجدد در گلخانه ها و مزارع کشاورزی

مراحل تصفیه فاضلاب پرورش ماهی

یکی از مهمترین اقدامات سنجش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پساب، اندازه گیری pH و هدایت الکتریکی (EC) آب است. pH بیانگر قدرت یونی هیدروژنی در آب است و به میزان اسیدیته آب گفته می شود، و در دامنه مناسب تأثیرات زیادی در افزایش تولیدات اولیه و باروری آب و رشد و سلامتی ماهی دارد. در محیط های گرم  نوسانات pH در دراز مدت، اثر منفی بر رشد و تغذیه ماهیان پرورشی دارد.

 قابلیت یک محلول برای هدایت جریان الکتریکی را هدایت الکتریکی (EC) می نامند و معمولاً بر اساس میکروزیمنس بر سانتی متر و بیانگر غلظت یون های موجود در محلول می باشد. میزان عبور جریان الکتریکی از یک محلول به جامدات محلول غیر آلی در آن مرتبط است، که شامل آنیون ها مانند: کلرید، سولفات، فسفات، و کاتیون ها مانند: سدیم، کلسیم، منیزیم، آهن و… است.

به طور معمول پساب خروجی از استخرهای پرورش ماهی ، پارامترهای کیفی زیر را دارا می باشد:

EC=700 mg/l

PH=8-9

NTU=7 mg/l

Total N=55 mg/l

Total P= 12mg/l

 پس با توجه به مقادیر بالای مشتقات نیتروژن و فسفر در این نوع پساب، نیاز به فرآیند تصفیه فاضلاب پرورش ماهی و حذف این مشتقات خواهیم داشت. باتوجه به کیفیت کلی پساب پیشنهاد می گردد که از روش بیولوژیکی ترکیبی و فیلتراسیون و ضدعفونی پیشرفته استفاده گردد. مراحل تصفیه به صورت زیر انجام میباشد:

تصفیه بیولوژیکی ترکیبی(A2O)

تصفیه بیولوژیکی ترکیبی(A2O)

فرآیند A2O یکی از متدهای مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب پرورش ماهی و هم چنین فاضلاب های صنعتی و بهداشتی است که ترکیبی از فرآیند های بی هوازی، غیر هوازی و هوازی بهره می گیرد. این روش که بهبود یافته AO می باشد، به منظور فراهم کردن شرایط برای حذف فسفر و نیتروژن مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه A2O ترکیبی از بخش های هوازی، آنوکسیک و بی هوازی می باشد و لجن از مخرن ته نشینی به واحد بی هوازی برگشت داده می‌شود و از واحد هوازی یک خط برگشت به مخزن آنوکسیک ایجاد شده است، این فرآیند به تجهیزات متعددی برای پیاده سازی نیاز دارد. در استخر هوادهی مشتقات پرخطر نیتروژن مانند آمونیاک ، طی فرآیند نیتریفیکاسیون تبدیل به نیترات و نیتریت می شوند و باتوجه به سیرکوله لجن و انتقال به واحد غیر هوازی، امکان انجام فرآیند دی نیتریفیکاسیون(تبدیل نیترات و نیتریت به نیتروژن خنثی) فراهم می شود.به این ترتیب فرآیند حذف مشتقات نیتروژن به درستی صورت می گیرد. همچنین با توجه به سری بودن سه مرحله تصفیه بیولوژیکی در این روش، حذف مشتقات فسفر نیز به خوبی صورت می گیرد.

فیلتراسیون پیشرفته

فیلتراسیون پیشرفته

بعد از فرآیند تصفیه بیولوژیکی و ته نشینی لجن، پساب سرریز شده وارد مخازن پیش فیلتراسیون شده و در آن جا با پمپ هایی با هد بالا به واحد فیلتراسیون که عموما در این نوع پساب از دو فیلتر سری شده شنی و کربنی تشکیل شده است، ارسال می گردد. این دو فیلتر باعث حذف اندک ذرات معلقTSS به جا مانده از ته نشینی می شوند. همچنین فیلتر کربنی باعث حذف رنگ و بوی آزار دهنده این نوع پساب می شود. این نوع از فیلتر ، نوعی زغال چوب است که با استفاده از اکسیژن دارای  منافذ بسیار بیشتری می شود. در این فیلتر ذرات بسیار زیادی گرفته می شود و در نهایت در مراحل انتهایی پکیج تصفیه فاضلاب قرار میگیرند و پساب بعد از عبور از مرحله نهایی بسیار شفاف و تمیز می شود. سطح کربن فعال دارای منافذ زیادی است که توانایی جذب ناخالصی های زیادی را داشته و موجب حذف ذرات معلق از فاضلاب می شود.

ضدعفونی پیشرفته

عموما برای ضدعفونی و گند زدایی از فاضلاب، از اکسیده کننده هایی مانند کلر و ازن استفاده می کنند. در این نوع پساب با توجه به نیاز و هدف کارفرما، ماده ضدعفونی کننده تعیین می گردد. ازن زنی بسیار سریعتر از کلرزنی در آب باعث ضدعفونی می شود. علاوه بر این، ازن زنی می تواند پاتوژن کریپتوسپوریدیوم را نیز از بین ببرد. در نهایت، ازن زنی محصولات جانبی را در حالی که به اکسیژن تجزیه می‌شود، باقی نمی‌گذارد. در سوی دیگر کلر توانایی حذف اکثر باکتری ها را دارا می باشد اما به زمان زیادی احتیاج دارد. اگر هدف کارفرما تصفیه فاضلاب پرورش ماهی نباشد و بخواهد بازگردانی پساب به استخرهای پرورش ماهی انجام شود ، اوزون زنی با توجه ویژگی منطبق پذیری با محیط زندگی ماهی ها، توصیه می گردد. ولی برای استفاده در کشاورزی یا آبیاری فضای سبز، استفاده از کلر با توجه به هزینه های کمتر آن توصیه می گردد.

سخن پایانی

عموما آب مورد استفاده در استخر پرورش ماهی با توجه به کیفیت مورد نیاز، می تواند از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده تامین شود. همینطور پساب استخرهای پرورش ماهی نیز قابلیت تصفیه و استفاده مجدد در این استخرها و همین طور برای کشاورزی  وآبیاری فضای سبز و گلخانه را دارا می باشد. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، ورودی  و خروجی استخر های پرورش ماهی نقاط مناسبی برای بهینه سازی مصرف و بازگردانی  پساب قلمداد می شوند. شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم فعال در صنعت تصفیه و بازیافت فاضلاب، آماده همکاری و ارائه خدمات مشاوره به صاحبان صنایع آبزی جهت تصفیه فاضلاب پرورش ماهی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان ما در تماس باشید.

4.8/5 - (24 امتیاز)

آخرین مقالات

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp WhatsApp
حساب کاربری من